Spedycja

To kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji przewozów. Główny obszar działalności spedycyjnej to spedycja lądowa.

Organizacja przewozów odbywa się w oparciu o własny tabor oraz wykwalifikowanych poddostawców.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o wypełnienie formularza.
Zapytanie spedycyjne
   
DANE FIRMY:
Nazwa firmy:
Osoba kontaktowa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
DANE ŁADUNKU:
Rodzaj ładunku:
Sposób opakowania:
Ilość ładunku:
Waga ładunku:
Uwagi:
MIEJSCE ZAŁADUNKU:
Załadunek w:
Data załadunku:
Uwagi:
MIEJSCE ROZŁADUNKU:
Rozładunek w:
Data rozładunku:
Uwagi:
INFORMACJE O ODPRAWIE CELNEJ (jeśli dotyczy):
Export:
Import:
Uwagi:
Informacje dotyczące
ładunku:
Informacje dotyczące
ubezpieczenia towaru:
 
 
     
 
 
Copyright © 2005 SEDIM
Projektowanie stron internetowych MEXCOM