Transport
Usługi transportowe realizowane przez naszą firmę prowadzone są w oparciu o nowoczesny tabor, liczący 37 samochodów oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Nasze samochody spełniają bardzo rygorystyczne europejskie normy emisji spalin EURO5, a ponadto przygotowane są do przewozu materiałów niebiezpiecznych, ADR.

Łączność z pojazdami jest zapewniona poprzez telefonię komórkową GSM oraz GPS, co pozwala szybko zlokalizować dany pojazd.

Przesyłki przewożone naszymi środkami transportu są objęte ubezpieczeniem odpowiedzilności cywilnej na sumę 100.000 USD, a przy transporcie którego wartość przekracza powyższy limit gwarantujemy podwyższenie kwoty ubezpieczenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o wypełnienie formularza.
Zapytanie transportowe
   
DANE FIRMY:
Nazwa firmy:
Osoba kontaktowa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
DANE ŁADUNKU:
Rodzaj ładunku:
Sposób opakowania:
Ilość ładunku:
Waga ładunku:
Uwagi:
MIEJSCE ZAŁADUNKU:
Załadunek w:
Data załadunku:
Uwagi:
MIEJSCE ROZŁADUNKU:
Rozładunek w:
Data rozładunku:
Uwagi:
INFORMACJE O ODPRAWIE CELNEJ (jeśli dotyczy):
Export:
Import:
Uwagi:
Informacje dotyczące
ładunku:
Informacje dotyczące
ubezpieczenia towaru:
 
 
     
 
 
Copyright © 2005 SEDIM
Projektowanie stron internetowych MEXCOM